Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018 08:39

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την υπηρεσία Ιατρού Εργασίας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την υπηρεσία Ιατρού Εργασίας για του εργαζομένους του Δήμου Σάμου