Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τετάρτη, 09 Μαΐου 2018 07:59

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία "Επανακατασκευή τσερνικοπεράματος Μεταμόρφωση

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας "Επανακατασκευή τσερνικοπεράματος Μεταμόρφωση " για το μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου - υποέργο 16