Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τρίτη, 24 Απριλίου 2018 07:22

Διεξαγωγή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας "Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης Δήμου Σάμου"

Διεξαγωγή δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας "Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης Δήμου Σάμου"