Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018 07:06

Πρόσκληση προσφοράς για την "Φροντίδα αδέσποτων ζώων"

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της υπηρεσίας «Φροντίδα αδέσποτων ζώων», βάση...