Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Δευτέρα, 05 Μαρτίου 2018 08:27

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών τροφίμων & γάλακτος.

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών τροφίμων για την λειτουργία δομών του Δήμου  & γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό έτους 2018.