Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Παρασκευή, 08 Δεκεμβρίου 2017 07:39

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου "Αναβάθμιση - διαμόρφωση Δημοτικού κήπου"

Ο Δήμος Σάμου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ»...