Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017 07:55

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού της Υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης οχημάτων ΔΕ Καρλοβάσου και ΔΕ Μαραθοκάμπου

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεση της υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης οχημάτων Δήμου Σάμου (Δ.Ε. Καρλοβάσου και Δ.Ε. Μαραθοκάμπου)