Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017 10:44

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ ΣΑΜΟΥ

Το Δ.Σ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα...