Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016 09:41

Ανακοίνωση πρόσληψης 3 ατόμων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Σάμου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Σάμου, σύφωνα με την υπ ́ αριθ. 162/2016 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, η οποία ελέγχθηκε για τη νομιμότητά της με την υπ ́ αριθ. 49989/σχετ.46714/12-07-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου / Τμήμα Διοίκησης Ν. Σάμου, ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη 3 ατόμων των παρακάτω ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών(3)μηνών, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Σάμου..

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο για αναλυτικές πληροφορίες