Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016 09:23

Ανακοίνωση πρόσληψης δύο (2) ατόμων ειδικότητας Δ.Ε Ναυαγοσωστών.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Σάμου, σύφωνα με την υπ ́ αριθ. 111/09-05-2015 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, η οποία ελέγχθηκε για τη νομιμότητά της με την υπ ́ αριθ. 36983/σχετ.33775/2452016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου / Τμήμα Διοίκησης Ν. Σάμου, ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη δύο {2} ατόμων ειδικότητας Δ.Ε Ναυαγοσωστών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας τριών (3) μηνών, για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών, ναυαγοσωστικής κάλυψης..

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο για αναλυτικές πληροφορίες