Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2023 09:57

Επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου '' ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ''

Ο Δήμαρχος ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ".

Προϋπολογισμός δημοπράτησης 325.000,00€