Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2022 09:22

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο "Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων"

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο "Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων" του Δήμου Ανατολικής Σάμου, προυπολογισμού 204.750,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.