Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τετάρτη, 07 Δεκεμβρίου 2022 12:20

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΞ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΞ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ.  Εκτιμώμενης αξίας 406.909,77 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 17% )