Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022 07:59

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ"

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  "Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού",  η οποία αφορά τα κάτωθι τμήματα:  Τμήμα 1- Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ., εκτιμώμενης αξίας 350.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24%. Τμήμα 2-  Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων δορυφορικών τύπου πρέσας χωρητικότητας 6 κ.μ.,  εκτιμώμενης αξίας  227.387,10 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24%. Τμήμα 3-  Προμήθεια ενός (1) πλυντηρίου κάδων, εκτιμώμενης αξίας 190.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24%. Τμήμα 4- Προμήθεια δύο (2) ηλεκτρικών αναρροφητικών σαρώθρων πεζού χειριστή,  εκτιμώμενης αξίας  41.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24%. Τμήμα 5- Προμήθεια τεσσάρων (4) διπλοκάμπινων ημιφορτηγών 4*4 με πυροσβεστική εξάρτηση, εκτιμώμενης αξίας 240.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24%. .