Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2022 09:52

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΣΑΜΟΥ

Ο Δήμος Ανατολικής  Σάμου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΣΑΜΟΥ
Εκτιμώμενης αξίας 1.577.000,00 Ευρώ (προ ΦΠΑ)