Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Δευτέρα, 07 Νοεμβρίου 2022 07:37

Ανάθεση της σύμβασης "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ"

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης <<ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ>> προϋπλογισμού 4.259.777,03 € με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 193627.