Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Παρασκευή, 04 Νοεμβρίου 2022 18:21

«Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων»

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων»