Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2022 10:05

Επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΑΜΟΥ»

O Δήμος Ανατολικής Σάμου, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΑΜΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 40.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%).