Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 12:06

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μιας υδροφόρας

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μιας (1) υδροφόρας 10.000 λίτρων, προυπολογισμού 179.800,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).