Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2021 05:15

Επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΒΑΘΕΟΣ

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΒΑΘΕΟΣ...