Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Παρασκευή, 03 Σεπτεμβρίου 2021 10:27

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκποίηση των προς περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων

Διακήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, για την εκποίηση των προς περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ) και την μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ), προϋπολογισμού 690,00 ευρώ...