Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Πέμπτη, 05 Αυγούστου 2021 06:57

Ο Δήμος Ανατολική Σάμου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό ανάθεσης της υπηρεσίας "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΛΩΡΙΩΣΕΩΝ 2021-2022"