Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 07:51

Διερεύνηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου έχοντας υπ΄όψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2.Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3.Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010
4.Την ανάγκη του Δήμου Ανατολικής Σάμου για την εγκατάσταση προκατασκευασμένων αιθουσών για την στέγαση του Δημοτικού Σχολείου Βαθέος, μέχρι να επισκευαστεί το Σχολικό κτίριο από τις ζημιές που προκλήθηκαν από το σεισμό της 30.10.2020.
5.Το γεγονός ότι ο Δήμος Ανατολικής Σάμου δεν διαθέτει στην κυριότητά του ακίνητο για την κάλυψη της ανωτέρω ανάγκης
καλεί ιδιοκτήτες που ενδιαφέρονται να παραχωρήσουν αφιλοκερδώς ή έναντι μισθώματος, να καταθέσουν την πρότασή τους μέχρι την Παρασκευή 26 / 03 / 2021 στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Δερβενακίων & Α. Αλέξη 1, Διοικητήριο 1ος όροφος, Σάμος – Σάμου 83100). Συγκεκριμένα θα πρέπει να κατατεθεί αίτηση προς το Δήμο για το ενδιαφέρον παραχώρησης ή μίσθωσης , συνοδευόμενη απαραίτητα από πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα, συμβόλαιο της ιδιοκτησίας καθώς και το μηνιαίο τίμημα (αν ζητείται) .
Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν οι προσφερόμενες εκτάσεις θα πρέπει να είναι οι εξής :
•Να έχουν έκταση τουλάχιστον 2.600 μ2
•Να βρίσκονται εντός των ορίων της Κοινότητας Βαθέος του Δήμου Ανατολικής Σάμου, ή σε όμορη Κοινότητα με μέγιστη απόσταση 800,00μ από τα όρια του οικισμού όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ώστε να είναι προσβάσιμο με τα πόδια από τους μαθητές.
•Να διαθέτουν εύκολη πρόσβαση σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης
•Να είναι προσβάσιμες από τριαξονικά οχήματα, ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά των προκατασκευασμένων αιθουσών.
•Να μην παρουσιάζουν έντονες υψομετρικές κλίσεις.
•Να μην γειτνιάζουν με κτήρια χαακτηρισμένα ως επικίνδυνα ή ετοιμόρροπα, με νεκροταφεία, πρατήρια υγρών καυσίμων, πτηνοκτηνοτροφικές μονάδες, υποσταθμούς υψηλής τάσης, οδικές αρτηρίες μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου, σταθμούς λεωφορείων.
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΗΤΣΟΣ