Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020 09:04

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Αστικός εξοπλισμός)

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Αστικός εξοπλισμός)»