Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020 09:06

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΙΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚEΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΛΟΓΟΥ & ΤΕΧΝΗΣ"