Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020 10:59

Διενέργεια επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Προμήθειας υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης"

Διενέργεια επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες υπηρεσιών υδρεύσεως και αποχετεύσεως", προυπολογισμού 84.303,81 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.