Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020 06:21

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακών Σταθμών

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης προμηθευτή-ών προμήθειας εξοπλισμού Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Σάμου για βελτίωση λειτουργίας των, συνολικού προυπολογισμού 24.674,48 ευρώ.