Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Δευτέρα, 05 Οκτωβρίου 2020 09:12

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας "ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ"