Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Δευτέρα, 05 Οκτωβρίου 2020 08:56

O Δήμος Ανατολικής Σάμου, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΕΟΣ»