Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Πέμπτη, 01 Οκτωβρίου 2020 07:47

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ"