Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020 08:36

O Δήμος Ανατολικής Σάμου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ»