Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Δευτέρα, 07 Σεπτεμβρίου 2020 10:06

O Δήμος Ανατολικής Σάμου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΙ»