Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Δευτέρα, 07 Σεπτεμβρίου 2020 07:48

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία "Διερεύνηση - εκτίμηση σκοπιμότητας, λειτουργικός σχεδιασμός του αποχετευτικού δικτύου πόλεως Σάμου"