Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2020 09:32

Πρόσκληση υπηρεσίας παιδιάτρου

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας ενός παιδιάτρου για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών ...