Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2020 06:35

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗ Χ.Ζ ΛΙΜΕΝΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ»

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗ Χ.Ζ ΛΙΜΕΝΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ» αρχικού προϋπολογισμού 100.000,00€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).