Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τετάρτη, 05 Αυγούστου 2020 14:48

Πρόσληψη προσωπικού Υ.Ε. Eργατών Καθαριότητας, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.

Για την πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου...