Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τρίτη, 28 Ιουλίου 2020 11:07

Διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος πλατείας Καρακώστα Κοινότητας Μυτιληνιών

Διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος πλατείας Καρακώστα Κοινότητας Μυτιληνιών