Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020 10:25

Πρόσληψη προσωπικού τεσσάρων ατόμων ΙΔΟΧ, ΥΕ εργατών πυροπροστασίας

Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα τεσσάρων (4) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας (3) μηνών, για την αντιμετώπιση...