Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020 15:06

Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου για την υπηρεσία: «Αποκατάσταση του σκάφους «Άγιος Δημήτριος» τύπου βαρκαλάς, για το Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου»