Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020 10:33

Διενέργεια Δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού - παραλίας 2020-2022

Διενέργεια Δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού - παραλίας 2020-2022