Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020 06:22

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία " Επανακατασκευή τσερνικοπεράματος Μεταμόρφωση"

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία " Επανακατασκευή τσερνικοπεράματος Μεταμόρφωση" για το Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προυπολογισμού 246.202,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.