Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020 05:45

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία "Αποκατάσταση του σκάφους Καλή Τύχη"

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία "Αποκατάσταση του σκάφους Καλή Τύχη τύπου σακολέβα, για το Μουσείο Ναυπηγικών Τεχνών του Αιγαίου", με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προυπολογισμού 190.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.