Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020 14:59

ο Δήμος Ανατολικής Σάμου διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου ''ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ''