Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2020 05:47

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της Υπηρεσίας "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"