Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2020 08:40

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια υλικών για ανάγκες υπηρεσιών υδρεύσεως και αποχετεύσεως"