Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2020 05:53

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της Υπηρεσίας «Αποκατάσταση του σκάφους «ΓΕΩΡΓΙΟΣ» τύπου ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ