Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2020 05:28

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων"

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  «Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων προερχόμενων από προσφυγικές ροές στο νησί της Σάμου»