Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Δευτέρα, 01 Ιουνίου 2020 10:30

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΛΑΜΑΡΗΣ"