Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020 06:19

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της Υπηρεσίας ''ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΣΑΜΟΣ''