Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020 08:53

Προκήρυξη για πρόσληψη τριών ατόμων

Για την πρόσληψη προσωπικού (3ων ατόµων), µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ΥΕ εργατών καθαριότητας...